Ga naar de primaire navigatie Ga naar inhoud Ga naar voettekst

Juridische kennisgeving

U bekijkt momenteel de site NiceCar.
Gebruikers die deze site openen, gaan akkoord met de algemene voorwaarden.

Publicatiegegevens:
Deze site wordt gepubliceerd door: NiceCar
NICECAR
22 Bis Rue Emmanuel Philibert
06300 NICE FRANCE
Tél : +33 4 93 16 90 36
Web : https://www.nice-car.fr
Mail : nicecar06@hotmail.com
Siret: 808 131 148 000 13
APE:
TVA: FR94808131148

Hostgegevens:
Deze site wordt gehost door:

Elloha | Constellation Network SAS
4, Rue Cité Bartissol
66000 PERPIGNAN FRANKRIJK

Copyright:
De presentatie en alle elementen, inclusief de domeinnaam (met uitzondering van domeinnamen die beginnen met ellohaweb), de merken (met uitzondering van het merk elloha), de logo’s (met uitzondering van het elloha-logo), de tekens, tekeningen, illustraties, foto’s, teksten, afbeeldingen en andere bestanden die op deze website worden getoond (met uitzondering van creaties die eigendom zijn van elloha), worden beschermd door wetgeving inzake intellectueel eigendom en zijn het eigendom van de aanbieder of worden gebruikt conform een specifieke toestemming voor gebruik.

Geen enkel materiaal van deze website of ons eigendom mag noch geheel, noch gedeeltelijk, op welke wijze dan ook worden gekopieerd, gereproduceerd, gewijzigd, heruitgegeven, geüpload, vervormd, overgebracht of verspreid zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming door ons behalve voor strikt persoonlijk, privé en niet-commercieel gebruik, zonder wijziging van de op de website gepresenteerde elementen.

De foto’s op deze website zijn niet contractueel.

Elk ander gebruik van deze website of de elementen daarvan dat niet nadrukkelijk is goedgekeurd, vormt een inbreuk op ons eigendom en/of van elloha|Constellation en kan mogelijk als namaak strafbaar zijn onder artikelen L. 355-2 en volgende van de code voor intellectueel eigendom.

Rechten van ons eigendom in de hoedanigheid van databaseproducent
Alle klanten, potentiële klanten en partners hebben een persoonlijk, niet-exclusief, overdraagbaar en onvervreemdbaar recht om de informatie op onze website te bekijken voor hun eigen behoeften en reserveringsdoeleinden.

Klanten hebben het recht om een gedeelte van deze website te extraheren en/of opnieuw te gebruiken met als doel persoonlijke weergave, op voorwaarde dat deze extractie en/of dit hergebruik noch kwalitatief, noch kwantitatief, betrekking heeft op een wezenlijk deel van deze website. Daarnaast is ook het herhaaldelijk opvragen en/of hergebruiken van de inhoud van deze website verboden, zelfs als dit geen wezenlijke onderdelen betreft.

Totale of gedeeltelijke reproductie van de website voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden door de artikelen L. 342-1 en L. 342-2 van de code voor intellectueel eigendom. Ook het openbaar maken van de website of een gedeelte daarvan in welke vorm dan ook of voor welk publiek dan ook is verboden.

In het bijzonder het gebruik van de inhoud van deze website voor commerciële doeleinden is nadrukkelijk verboden.

Aansprakelijkheid
Alle informatie die op deze website toegankelijk is, wordt verstrekt in de staat waarin deze zich bevindt. Ons eigendom biedt geen enkele garantie, nadrukkelijk of impliciet, en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik van dergelijke informatie.

De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de informatie op deze website.
Ons eigendom behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden aan te passen, met name wanneer deze pagina wordt bijgewerkt.

De gebruiker gaat ermee akkoord om geen informatie van deze website te verzenden die kan leiden tot civiele of strafrechtelijke aansprakelijkheid en verplicht zich ertoe om via deze website geen informatie te onthullen die in strijd is met de openbare orde, onwettig is of lasterlijk is.

Ons eigendom streeft ernaar om gebruikers beschikbare en geverifieerde informatie en/of hulpmiddelen te bieden, maar kan niet aansprakelijk worden gehouden voor fouten, gebrek aan beschikbaarheid van informatie en/of de aanwezigheid van virussen op de website daarvan.

Externe websites die met een hyperlink naar deze website verwijzen, worden niet beheerd door ons eigendom. Daarom wijzen wij de verantwoordelijkheid voor de inhoud van dergelijke websites af. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de informatie op deze websites.
Hyperlink Om ons reacties te sturen over de werking van onze website, stuurt u een bericht door op de link “Contact” te klikken.

Belangrijk
De berichten die u ons via internet stuurt, kunnen worden onderschept op het netwerk. Totdat de berichten ons bereiken, is hun vertrouwelijkheid niet gegarandeerd.